Menu

راه ارتباطی

سوالها و درخواستهای خود را میتوانید از راه ایمیل زیر ارسال بفرمایید:

pardazeshgaran24 [@] gmail.com

پاسخگویی به ایمیلها یک تا 5 ساعت بعد انجام خواهد شد

خبرگزاری آریا-رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد از تحصیل 210 دانشجو در این دانشکده خبر داد. خبرگزاری آریا-رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد از تحصیل 210 دانشجو در این دانشکده خبر داد.
اخبار دانشگاهی

Go to top