Menu

راه ارتباطی

سوالها و درخواستهای خود را میتوانید از راه ایمیل زیر ارسال بفرمایید:

pardazeshgaran24 [@] gmail.com

پاسخگویی به ایمیلها یک تا 5 ساعت بعد انجام خواهد شد

خبرگزاری آریا-بیست وهشتمین المپیاد فیزیک و هیجدهمین المپیاد ملی زیست شناسی با شرکت دانش آموزان سراسر کشور برگزار شد. خبرگزاری آریا-بیست وهشتمین المپیاد فیزیک و هیجدهمین المپیاد ملی زیست شناسی با شرکت دانش آموزان سراسر کشور برگزار شد.
اخبار دانشگاهی

Go to top