قالب جوملا
خبرگزاری آریا-درخواست اخذ مجوز برای 150 رشته در مقطع ارشد به وزارت بهداشت ارسال شده و در انتظار دریافت مجوز این رشته ها هستیم. خبرگزاری آریا-درخواست اخذ مجوز برای 150 رشته در مقطع ارشد به وزارت بهداشت ارسال شده و در انتظار دریافت مجوز این رشته ها هستیم.

اخبار دانشگاهی

Go to top