قالب جوملا

Easy to starts

خرید و دانلود مقاله

شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و ... میتوانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید

بیشتر بخوانید..

Forum Support

منابع فارسی و لاتین

سایت پروژه 24 علاوه بر منابع فارسی سعی در ارائه منابع لاتین و بروز برای دانشجویان مینماید

بیشتر بخوانید..

Great docs & support

مقاله دانشجویی از منابع معتبر

پروژه 24 مقاله ها ، پروژه های دانشجویی و کلیه فایلهای خود را بررسی و سپس در دسترسی دانشجویان قرار میدهد ...

بیشتر بخوانید..

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (3 رای)

JITb_150_100_16777215_00_images_porojeh_0889.jpg یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که از اوایل دهه 1970 در بسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود. کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید.

این نظام در بحران نفتی سال 1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت و پس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید. JIT درآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JIT به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی با کاهش اتلافها و بهبود کیفیت محصول و بهره وری تولید دارا خواهدبود. در ژاپن زمینه های فرهنگی قوی در ارتباط با ظهور JIT وجوددارد. اخلاق کار ژاپنی یکی از این عوامل است.

فهرست :

تشکر و قدردانی

 فصل اول: معرفی  JIT

تاریخچه و تکامل تولید بهنگام

تعریف نظام بهنگام

نظام بهنگام در یک نگاه

مبانی تولید بهنگام

اجزاي تولید بهنگام

اهداف تولید بهنگام

مزایا و محدودیتهاي JIT

منطق اجراي JIT

 پیش نیازهاي یک برنامه JIT

برنامه ریزي نظام تولید بهنگام

 فصل دوم: اجراي برنامه JIT

  ایجاد یک استراتژي اجرایی

  یک برنامه عملیاتی براي اجرا

وقتی فعالیتهاي اجراي JIT تکمیل می شود

چگونه فعالیتهاي اجرایی  JIT انجام می شوند

سیستمهاي جمع آوري و سنجش داده ها

پروژه هاي آزمایشی

بحث در مورد مقاومت کارکنان و اتحادیه ها

مقاومت کارکنان

اتحادیه ها

فرایند اجراي  JIT

فصل سوم: کنترل  JIT

کنترل تولید در نظام بهنگام

سیستم کانبان

وظایف کانبان

تولید یکنواخت

کاهش زمان عملیات و زمان چرخه

اجراي سیستم کانبان

وظایف کانبان

انواع جریان مواد

گردش کانبان

وسعت عمل کانبان

شرکت تویوتا

JIT فصل چهارم :ابداع کننده

شرکت تویوتا

مقدمه

تاریخچه

سیستم تولید تویوتا  (TPS)

تولید بهنگام (JIT)

کانبان

 JIDOKA

فلسفه و چشم انداز تویوتا

فرهنگ سازمانی و ارزشها

آینده

تشریح مفاهیم

واژه نامه انگلیسی فارسی

سازماندهی برنامه ریزي بهنگام

برنامه ریزي نظام بهنگام

سیستم حلقه بسته

سیستم رانش به جلو

سیستم کششی ازجلو

گردش کانبان در داخل و خارج کارخانه

3,000 تومان

اخبار دانشگاهی

تماس سریع

Go to top