قالب جوملا

Easy to starts

خرید و دانلود مقاله

شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و ... میتوانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید

بیشتر بخوانید..

Forum Support

منابع فارسی و لاتین

سایت پروژه 24 علاوه بر منابع فارسی سعی در ارائه منابع لاتین و بروز برای دانشجویان مینماید

بیشتر بخوانید..

Great docs & support

مقاله دانشجویی از منابع معتبر

پروژه 24 مقاله ها ، پروژه های دانشجویی و کلیه فایلهای خود را بررسی و سپس در دسترسی دانشجویان قرار میدهد ...

بیشتر بخوانید..

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

b_150_100_16777215_00_images_porojeh_03092.jpgتدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر، با شرايط خاص، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد.

يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان  ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين، پژوهش هايي از اين دست، امكانات گسترش، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير: راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند.

فهرست مقاله  :

فصل اول

عمليات پيمانكاري :

–    ارركان اصلي عمليات پيمانكاري

–  انواع قرارداد هاي پيمانكاري

–  مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

–  مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

–  ارجاع كار به پيمانكار

–  انعقاد قرار داد با پيمانكار

–  اجراي كار ( شروع عمليات )

–  خاتمه كار

–  سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

 

فصل دوم

حساب هاي شركت پيمانكاري

دارائي هاي جاري

–  بانك و صندوق

–   تخواه گردان ها

–  حساب هاي دريافتني

–  حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول

– اسناد دريافتني

–  پيش پرداخت ها

–  سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت :

–  دارائيهاي ثابت مشهود

– داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري :

– حسابهاي پرداختني

–  اسناد پرداختني

–  پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت

–  سرمايه

–  در آمدها

–  هزينه ها

–  حساب پيمان

–  حساب كار گواهي شده

فصل سوم

روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

–  روش كار تكميل شده

– روش درصد پيشرفت كار

–  ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

–  دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

–  تعيين سود پيمان تكميل شده

–  انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

– محاسبة سود پيمان نا تمام

–   نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

–  نحوه محاسبات استهلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .

فصل چهارم

ماليات پيمانكاري

–  ماليات مقطوع

–  ماليات بر در آمد پيمانكاري

–  در آمد مشمول ماليات پيمانكاري

– ماليات موسسات پيمانكاري

– شركت هاي سهامي

– نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي

– پيش پرداخت ماليات

–  ماليات قطعي پيمان ها

– ذخيرة ماليات بر در آمد

فصل پنجم

گزارش هاي مالي

–  ترازنامه

–  جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت

–  گزارش هاي عملياتي

–   گزارش پيشرفت كار

–  صورت حساب صودو زيان

– تراز آزمايشي

5,500 تومان

اخبار دانشگاهی

تماس سریع

Go to top