قالب جوملا

Easy to starts

خرید و دانلود مقاله

شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و ... میتوانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید

بیشتر بخوانید..

Forum Support

منابع فارسی و لاتین

سایت پروژه 24 علاوه بر منابع فارسی سعی در ارائه منابع لاتین و بروز برای دانشجویان مینماید

بیشتر بخوانید..

Great docs & support

مقاله دانشجویی از منابع معتبر

پروژه 24 مقاله ها ، پروژه های دانشجویی و کلیه فایلهای خود را بررسی و سپس در دسترسی دانشجویان قرار میدهد ...

بیشتر بخوانید..

رشته علوم اجتماعي

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماعی محورادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...در این تحقیق به تأثیرات اینترنت بر اخلاق کاربران پرداخته شده است. دیدگاه اتخاذ شده در این تحقیق، بر قابلیت‏هایى استوار است که به صورت بالقوه در اینترنت وجود دارد و مى‏تواند موجب تسهیل ارتباطات جهانى میان انسان‏ها، از میان بر داشتن تبعیض‏ها در دستیابى به اطلاعات و در نهایت ایجاد جامعه اطلاعاتى جهانى شود.

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (2 رای)

ادامه مطلب...AGEING AND QUALITY OF LIFE – NEW RESPONSES FROM THE REAL ESTATE SECTOR IN PORTUGAL

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Cultural Values and Happiness: An East–West Dialogue

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Motivations for Choice of Course and Career Preferences of Nigerian Female Students: Implications for the Status of Media Women in a Developing Nation

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Identity Style and Spirituality in a Collegiate Context

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Identity Status of TESL Students in Malaysia

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

Asian American Identity: Shared Racial Status and Political Contextادامه مطلب....

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Social Network Activity and Social Well-Being

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

Role of Perceived Organizational Justice in Job Satisfaction: Evidence from Higher Education Institutions of Pakistan ادامه مطلب...

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Predictors of Organizational Commitment and Turnover Intention of Medical Representatives (An Empirical Evidence of Pakistani Companies)

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

Organizational Citizenship and Organizational Justice Scales’ Adaptation to Turkish ادامه مطلب...

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Effects of a Couple Communication Program on Marital Adjustment

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Internet Addiction in Chinese Adolescents in Hong Kong: Assessment, Profiles, and Psychosocial Correlates

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...The social context of well-being

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

Enhancing Family Cohesion through Web-Based Communication: Analysis of Online Communication Practices in Estonian Families ادامه مطلب...

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...The Study of Effect of Socio-cultural Factor on Cultural Intelligence(CQ)
(Case Study: Sanandaj City)

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Social Identity Contingencies: How Diversity Cues Signal Threat or Safety for African Americans in Mainstream Institutions

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Organizational Justice, Organizational Commitment and Trust in Manager as predictor of Organizational Citizenship Behavior

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

Identity Styles, Mental Health and Socio-economic Status of Iranian Late Adolescents ادامه مطلب...

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Visibility, settlement success and life satisfaction in three refugee communities in Australia

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...The Relationship Between the Big Five Personality Factors and Burnout: A Study Among Volunteer Counselors

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

Critical Thinking and Legal Culture ادامه مطلب...

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Personality Impressions Based on Facebook Profiles

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

Work Motivation Differences between Public and Private Sector ادامه مطلب...

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...EFFECTS OF LEADERSHIP STYLE ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A SURVEY OF SELECTED SMALL SCALE ENTERPRISES IN IKOSI-KETU COUNCIL DEVELOPMENT AREA OF LAGOS STATE, NIGERIA

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Recent Trends in Job Stability and Job Security: Evidence from the March CPS

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...Emotional Intelligence and Social Interaction

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ATTRIBUTIONAL STYLE, ACADEMIC SELF EFFICACY, AND ATTEMPS TO INFLUENCE THE STUDY ENVIRONMENT ادامه مطلب...

2,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (2 رای)

ادامه مطلب...بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دوره کارشناسی

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سبک های هویت در دانش آموزان

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان فریدونشهر (سال 1388)

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستا مهدها

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...مقایسه قضاوت اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان های غیر انتفاعی تحت تعلیم آموزش قرآن به شیوه حفظ با معانی با غیر انتفاعی عادی

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...مقایسه هوش فرهنگی، هوش هیجانی، سازگاری فردی - اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...تاثیر آموزش شیوه های رفتاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...عوامل موثر بر تعهد سازمانی مطالعه موردی : اعضای جهاد دانشگاهی

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...ارتباط رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی و اجزای سندرم متابولیک با خطر وحود کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...تاثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی (از نوع پروژه) بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...رابطه پذیرش اجتماعی و نقش جنسیتی ( آندوژنی) با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دختر

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...بررسی کاربرد هنرهای نمایشی در رشد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...اثر بخشی آموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خود پندارۀ مزمن کارکنان با رضایت آنها از نتیجه، سرپرست و مدیریت

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد شهر تهران

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...رابطۀ ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی

6,000 تومان

اخبار دانشگاهی

تماس سریع

Go to top