قالب جوملا
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.75 (2 رای)

b_150_100_16777215_00_images_porojeh_03103.jpgاين مقاله مدعي است ؛ مفاهيمي که دردين آمده را مي توان به دو مقوله ی ذاتي و عرضي تقسيم کرد.

ذاتيات دين : آن است که هدف و مقصود دين بوده و لذا نمي تواند به گونه اي ديگر باشدعرضيات دين: آن است که مي توانست به گونه اي ديگر باشد

نتايج : اسلام به اعتبار ذاتياتش اسلام است و نه عرضياتش

مسلمان بودن به اعتبار اعتقاد و التزام به ذاتيات دين است و نه به عرضيات دين مشروحا خواهد آمد :

۱. اولين عرضي ، زبان عربي است.

۲. دومين عرضي ، فرهنگو نحوه ي معيشت اعراب است .

۳. سومين عرضي ، تصورات و رسوم قوم پيامبر است .

۴. چهارمين عرضي، حوادث تاريخي است .

۵. پنجمين عرضي، پرسشهاي مؤمنان است .

۶. ششمين عرضي، احکام فقهي است .

۷. هفتمين عرضي، دستورات شبه علمي وارد شده در شريعت است .

5,000 تومان

اخبار دانشگاهی

Go to top