قالب جوملا

Easy to starts

خرید و دانلود مقاله

شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و ... میتوانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید

بیشتر بخوانید..

Forum Support

منابع فارسی و لاتین

سایت پروژه 24 علاوه بر منابع فارسی سعی در ارائه منابع لاتین و بروز برای دانشجویان مینماید

بیشتر بخوانید..

Great docs & support

مقاله دانشجویی از منابع معتبر

پروژه 24 مقاله ها ، پروژه های دانشجویی و کلیه فایلهای خود را بررسی و سپس در دسترسی دانشجویان قرار میدهد ...

بیشتر بخوانید..

فنی و مهندسی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 1.00 (45 رای)

GISادامه مطلب...و ساماندهی شهری

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.63 (4 رای)

نظریه پردازان مرمت شهری ادامه مطلب...

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.63 (4 رای)

ادامه مطلب...طرحهای موضوعی و موضعی

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.25 (4 رای)

ادامه مطلب...طراحی فضای شهری

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...شهرسازي ارزش‌گرا

و جايگاه سيما و منظر شهري

در منطقه 4

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستایی : شهرستان بوکان، بخش سیمینه

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...روش‏های ارزیابی کاربری‏های شهری

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

خلاصه طرح شهر بوشهر(طرح بازنگری) ادامه مطلب...

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...توسعه روستایی بر محور کشاورزی

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

 ادامه مطلب...تراكم‌هاي جمعيتي و ساختماني در شهرها

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...آماده سازی داده های اقلیمی

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...استقرار صنایع کوچک در توسعه اقتصادی و انتظام فضایی نواحی روستایی

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...نظام برنامه ریزی فضایی درایران

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...طراحی المان شهری

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

کاربرد GIS ادامه مطلب...در معدنکاری

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...پایان نامه یک مدل سیستمی دینامیکی برای برنامه ریزی شهری

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...پایان نامه تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل های

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تصاویر راداری در هواشناسی ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...استراتژی ملی آمادگی رویارویی با خشکسالی در بخش کشاورزی

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...برنامه ریزی توسعه محله ای با تاکید بر سرمایه اجتماعی

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.88 (4 رای)

برنامه ریزی و ساماندهی کاربری اراضی محله قلهک ادامه مطلب...

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...شهر پایدار، نقش پایدار

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.10 (5 رای)

ابر مسئله ی شهری ایران و نقش برنامه ریزان شهری ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر   ادامه مطلب...

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

برنامه ریزی مواجهه با سوانح طبیعی ادامه مطلب...

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (3 رای)

ادامه مطلب...برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

موزه کودکان ادامه مطلب...

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

سبک های دکوراسیون داخلی ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

مراحل گام به گام کنترل تغییر مکان نسبی طبقات ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...معماری های تک و اکوتک

10,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...طراحی مجتمع تجاری تفریحی

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تحلیل سایت ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

دهکده شهری ادامه مطلب...

8,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تجارب معلولین ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

باغ ارم ادامه مطلب...

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...پارک شهری

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...مفهوم سکونت در کلیسا از دیدگاه شولتز

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی ادامه مطلب...

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...معماری ارگانیک چیست

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...معماری ایران اسلامی در دوره مغول

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...بیوگرافی نورمن فاستر

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...بتن ریزی در هوای سرد

6,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...طراحی دیوار حائل

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

معماری فرم ادامه مطلب...

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تامین تکیه گاه ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

ادامه مطلب...سازه های مشبک فضایی

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

تحلیل پارک دانشجو ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

پست مدرنسیم به دو روایت  ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

بررسی معیارهای پایدار زیبایی شناسی در معماری پست مدرن و مقایسه آن با سبک مدرن  ادامه مطلب...

5,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

اقلیم در معماری اسلامی  ادامه مطلب...

5,000 تومان

اخبار دانشگاهی

تماس سریع

Go to top